Čo je vlastne frézovanie komínov a následne vložkovanie komínov?

Frézovanie komína je jednoducho povedané zväčšenie priemeru-otvoru komína-prieduchu. Je to najefektívnejší spôsob, ako zrekonštruovať starý komín nakoľko zbúranie starého a následne výstavba nového komína je finančne veľmi náročná. Cena takejto služby je v porovnaní s výstavbou nového komína približne o 60% lacnejšia, čo uvíta každý majiteľ rodinného domu, chaty, alebo obytného domu. Navyše frézovanie nevyžaduje zložitú administratívu.


Kedy frézovať a vložkovať komíny?

 • Ak prejavuje komín netesnosti muriva a je nutné komín vyvložkovať vložkou.
 • Ak sa Vám ide vrchná nadstrešná časť komína zosypať a treba ju zrekonštruovať.
 • Ak to vyžaduje pripojovaný spotrebič – napr. krb, kotol, plynový kotol väčšieho výkonu.
 • Ak má komín nízku účinnosť a treba zväčšiť priemer a prieduch.
 • Ak chcete použiť komín pre ventiláciu - vzduchotechniku budovy.
 • Ak je komín zadechtovaný a nechcete ho už viac čistiť a vypaľovať.
 • Ak máte iný problém, ktorý frézovanie vyrieši.

Výhody frézovania a vložkovania komínov?

 • Celkové zlepšenie ťahu komína.
 • Nemusíte búrať starý a stavať nový komín.
 • Bezstarostná a jednoduchá dlhodobá údržba.
 • Jednoduchá inštalácia prevedená zhruba za 1 pracovný deň.
 • Komín môžete tiež použiť pre rozvod vzduchotechniky.
 • Súčasne tak odstránite usadený decht z komína.
 • Ďalej odstránite moknutie a zápach vnútorných stien.
 • Technológia frézovania umožňuje využiť komíny aj k prevádzke moderných tepelných spotrebičov.
otvor do 200mm
otvor nad 200mm
výška komína
cena
výška komína
cena
do 5 m
165,00 €
do 5 m
dohodou
5 m
165,00 €
5 m
230,00 €
6 m
200,00 €
6 m
250,00 €
7 m
210,00 €
7 m
280,00 €
8 m
240,00 €
8 m
320,00 €
9 m
270,00 €
9 m
360,00 €
10 m
300,00 €
10 m
400,00 €
nad 10 m
dohodou
nad 10 m
dohodou

Frézovanie komínov: Aký priemer otvoru a materiál vieme vyfrézovať ?

Frézujeme tehlu, betón, šamotový alebo keramický komín, priemer 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 alebo 24 cm. Frézujeme kruhové, štvorcové a obdĺžnikové komíny. Pokiaľ má komín železobetónový veniec je nutné vytvoriť montážny otvor cez ktorý sa vyrežú armatúry. Minimálny priemer komína, ktorý je možné frézovať je 10 cm, kvôli priechodnosti technologického zariadenia. Odfrézovať je možné aj vstavaný a pristavovaný komín. Frézuje sa 1/3 z komínového muriva, takže napríklad ak máte stenu komína 15 cm, vnútorný priemer komína 15 cm, je možné odobrať z každej strany komína po 5 cm a dosiahnúť tak celkový priemer komína 25 cm, čo ja možné následne vyvložkovať komínovou vložkou o priemere až 23 cm. Ak frézujeme komínové teleso so združenými prieduchmi, je možné frézovať iba každý druhý prieduch.

Frézovanie komínov: Vyvložkovanie komína po frézovaní.

Vyfrézovaný komín vyvložkujeme antikorovým materiálom čo zabezpčí bezstarostnú prevádzku Vášho komína na ďalšie desaťročia. Používame a doporučujeme len nerezovú antikorovú vložku - NEREZ EN 1:4404 o hrúbke steny 0.6 - 1mm, alebo tepelne odolné vložky pre drevo a uhlie.

Frézovanie a vložkovanie komínov je najrýchlejšie a najlacnejšie riešenie problémov Vášho komína.